Приказ основних података о документу

dc.creatorVlajić-Popović, Jasna
dc.date.accessioned2018-04-12T11:49:53Z
dc.date.available2018-04-12T11:49:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-80-7422-619-9
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/2397
dc.description.abstractThis paper revisits the hitherto interpretation of the PSl. (dial.) verb *astriti ‘to watch sharply, quickly; cast looks’ (with Cz. dial., Slk. and Pol. continuants) as deriving from PIE *ōk’-u- ‘quick’, and as being related to the ornithonym *astrębъ ‘hawk, аccipiter’. Since the precise connection between the verb and the ornithonym is uncertain, it is suggested that they be separated and the verb studied independently. Two possibilities of its origin are proposed. One argues that PIE *ak’r(o)- ‘sharp’ (i.e. PSl. *ostrъ) is a likely PIE prototype and suggests tracing the verb to it. The other departs from the analogy with synonymous PSl. *patriti and proposes a number of possible PSl. roots the verb could formally be traced to. Our fi rst proposal is just preliminary, and the other is fi nally discarded as insuffi ciently grounded – so they both remain only ideas for further study. Since even considering some new data (mostly Serbian, hitherto unnoticed) could not lead to a satisfactory result, it is concluded that hopefully new data will appear in future.sr
dc.description.abstractУ раду се преиспи- тује досадашње тумачење псл. (дијал.) глагол *astriti ‘гледати оштро, брзо; бацати по- глед’ (уп. чеш. дијал. jastřiti, jastřiť, jastriti, слч. jastriť, пољ. jastrzyć) који се, заједно са орнитонимом *astrębъ ‘јастреб, аccipiter’ реконструише као изведен у крајњој линији од пие. *ōk’-u- ‘брз’. Како је веза између глагола и именице нејасна, предлаже се да се глагол посматра независно од орнитонима. Нуде се двa објашњења његовог порекла. По једном, пие. *ak’r(o)- ‘оштар’ (тј. псл. *ostrъ) је вероватнији пие. предложак, те се предлаже извођење глагола од њега, са семантичким аргументом укр. фразеологизма гостри́ти (очи на кого) ‘стрељати очима’, као показатеља да је, са очима као унутра- шњим објектом, могао развити секундарну интранзитивност. Формално се вокал- ска дужина у *jastriti од *ostrěti пореди са паром *paliti од *polěti (уз ограду не непот- пуности аналогије јер није у питању примарни глагол), и дозвољава могућност да лат. ācer ‘оштар’ можда сведочи о постојању псл. *āstrъ поред *ostrъ. У другом се предлаже ономасиолошки и творбени паралелизам са псл. *patriti/*patrati ‘гледати, посматрати, надгледати’, али без одређења конкретног предлошка. Оба изнета решења сматрају се само предлозима за размишљање, у нади да ће се убудуће открити подаци који ће указати на коначно тумачење.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherPraha : Lidové novinysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceEtymological Research into Czechsr
dc.subjectSlavic languagessr
dc.subjectetymologysr
dc.subjectsemanticssr
dc.subjectverbsr
dc.subjectPSl. *astritisr
dc.titleProto-Slavic *astriti ‘to watch sharply, cast looks’ revisitedsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractВлајић-Поповић, Јасна;
dc.citation.spage431
dc.citation.epage439
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2397/SEB_22_vlajic-popovic.pdf


Документи

Thumbnail

Овај рад се појављује у следећим колекцијама

Приказ основних података о документу