Show simple item record

dc.creatorLoma, Aleksandar
dc.date.accessioned2018-03-12T10:25:45Z
dc.date.available2018-03-12T10:25:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1733-5809
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/2179
dc.description.abstractГосподствует убеждение, что формы ksiądz и pokrzywa появились в польском языке относительно поздно, первая – в XIII веке из *kniądz, вторая только около 1400 года из koprzywa. Необходимо однако обратить внимание на южнославянские факты, оспаривающие такую хронологию этих изменений. С одной стороны, древ- несербская форма ksez, зафиксированная в надписи из Никшича (северная Черногория), возможно также древнехорватское имя собственное Koséntzēs у Порфирогенета, вероятно *Kъsęӡь, с другой стороны – pokriva ʽUrtica’ встречается спорадично в словенском языке (Ресиа в Италии) и хорватском чакавском диалекте (Истрия), а особенно по всей территории восточной Сербии и западной Болгарии, где распространены торлацкие диалекты. Хотя нельзя исключить возможность, что то же слово изменилось подобным образом независимо в разных частях славянского мира, кажется более правдоподобным, что речь идет о двух поздних праславянских диалектизмах.sr
dc.description.abstractIstnieje powszechne przekonanie, że postacie ksiądz i pokrzywa powstały na gruncie polskim względnie późno, pierwsza w XIII wieku z *kniądz, druga dopiero około roku 1400 z koprzywa. Warto jednak zwrócić uwagę na południowosłowiańskie fakty kwestionujące taką chronologię danych zmian; por., z jednej strony, staroserbskie hapax ksez poświadczone w inskrypcji z Nikszicia (północna Czarnogóra), może też starochorwacką nazwę osobową Koséntzēs u Porfirogenety, przypuszczalnie *Kъsęӡь; z drugiej strony, pokriva ʽUrtica’ znajdujemy sporadycznie w słowieńszczyźnie (Resia we Włoszech) i czakawszczyźnie chorwackiej (Istria), a zwłaszcza na całym obszarze wschodniej Serbii i zachodniej Bułgarii zajmowanym przez gwary torlackie. Choć nie da się wykluczyć możliwości, że to samo słowo zmieniło się tym sposobem niezależnie w różnych częściach świata słowiańskiego, zdaje się prawdopodobniejsze, iż chodzi o dwa dialektyzmy późnoprasłowiańskie.sr
dc.language.isodesr
dc.publisherGdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiegosr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceSlawistykasr
dc.titleSpäte Parallelentwicklungen oder frühe Isoglossen?sr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЛома, Aлександар;
dc.citation.spage45
dc.citation.epage51
dc.citation.volume12
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/6600/loma.späte.parallelentwicklungen.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record