Show simple item record

dc.creatorВлајић-Поповић, Јасна
dc.date.accessioned2018-02-09T13:04:37Z
dc.date.available2018-02-09T13:04:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0350–185xsr
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1955
dc.description.abstractУ раду се након прегледа третмана који речца зар има у граматикама и описним речницима српског језика (као и суседних балканских јужнословенских), разматра њена етимологија: одбацује се Скоково идиоглотско тумачење у корист Решетаровог виђења да зар, као и старије за(ј)ер, потиче од тур. zahir adv. ‘очито, свакако’, ‘изгледа, можда’. На грађи из речника (укључујући пар дијалекатских) и из дела писаца XIX–XX века, реконструише се пут семантичко-синтактичког развоја речце у модалној функцији и значењу ‘ваљда, можда’ преко прелазних значења (условљених варирањем позиције речце у реченици и интонацијом), до данас преовлађујућег упитно-узвичног, са призвуком чуђења, на почетку реченице. На крају се дозвољава могућност да је у питању хибридна реч настала наслојавањем турцизма на домаћу упитну речцу зар који се може довести у везу са пољ. заст. zaż< псл. *za-že.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectетимологијаsr
dc.subjectпозајмљеницаsr
dc.subjectтурцизамsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectсинтаксаsr
dc.subjectупитна речцаsr
dc.subjectмодалностsr
dc.subjectзарsr
dc.titleРечца зар – преко синтаксе и семантике до етимологијеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractVlajić-Popović, Jasna; Rečca zar – preko sintakse i semantike do etimologije;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage65
dc.citation.epage83
dc.citation.volume72
dc.citation.issue1-2
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/5969/vlajic.popovic.recca.zar.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record