Show simple item record

The development of the Municipality of Prijepolje

dc.contributorŠećerov, Velimir
dc.contributorRadosavljević, Zoran
dc.contributorĐorđević, Aleksandar
dc.contributorMarić, Miroslav
dc.creatorPopadić, Drago
dc.creatorBorovica, Marija
dc.creatorDoljak, Dejan
dc.date.accessioned2017-11-30T21:30:52Z
dc.date.available2017-11-30T21:30:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-86-82657-97-2
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1661
dc.description.abstractOpština Prijepolje, kao i većina opština u Srbiji, suočena je sa velikim problemima u svom razvoju kao posledica višedecenijskog osiromašenja, nedostatka sredstvava i nedovljnog ulaganja u razvoj. Od 2000.godine, opština ima status devastiranog područja u kategoriji najnerazvijenijih i zbog godinama nagomilanih problema, ograničenih finansijskih pa i ljudskih resursa, opština Prijepolje još uvek nije uspela da zadovolji sve aspekte lokalne zajednice kako bi sinonim nerazvijenog područja stavila iza sebe. Nerazvijene opštine u našoj zemlji su “skriveno blago“ i predstavljaju pogodno tlo za potencijalne investicije. Naravno razvoj nerazvijenih područja jeste jedan od strateških ciljeva na nacionalnom nivou. Uloga opštine je u tom slučaju od velike važnosti, jer razvoj zavisi od politike lokalne samouprave, koja predstavlja sponu između ciljeva postavljenih na najvišem nivou i aktivnosi vezanih za konkretno područje. Uloga lokalne samouprave ogleda se u prepoznavanju potencijala i ograničenja koja karakterišu ovo područje. U ovom radu sagledavaju se i uticaji planova na održivi razvoj opštine, kao i uticaj politike na implementaciju tih planova. Kroz ovaj rad osvrnućemo se i na investicione mogućnosti lokalne zajednice, kao i pristup fondovima namenjenih za rešavanje razvojnih problema, osnivanje neophodnih institucija, i podsticanja javno-privatnog partnerstva.sr
dc.description.abstractMunicipality of Prijepolje, like most of municipalities in Serbia, is conflicted with big problems in its development, which is a consequence of a decades’ impoverishment, lack of funds and insufficient investment in the development. Since the year 2000,this municipality has the status of a devastated area in the category of the least developed, and due to years of piling problems,limited financial and human resources, the municipality of Prijepolje has still not managed to satisfy all the aspects of local community, in order to put the synonim of indeveloped area behind itself. Indeveloped municipalities in our country are „the hidden terasure“ and represent a good ground for potential investments. Of course, development of these areas is one of the strategic goals on national level. The role of a minicipality in such case is of great importance, because the development is directly dependant on the politics of the local government, which is the connection between the goals set on the highest levels and the activities connected with the specific area. The role of the local government is seen in recognizing of the potential and the restrictions which are characteristic of this area. This work also considers the influence of plans onto sustainable development of a municipality,as well as the influence of politics on implementing those plans. Through this work,we will also consider the investing possibilities of a local community, as well as the approach to funds meant for resolving developmental problems, founding of necessary institutions and encouraging of public-private partnerships.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd: Asocijacija prostornih planera Srbije; Geografski fakultetsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova / Četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naseljasr
dc.subjectopština Prijepoljesr
dc.subjectpotencijali i ograničenja budućeg razvojasr
dc.subjectMunicipality of Prijepoljesr
dc.subjectpotentials and restrictions of future developmentsr
dc.titleRazvoj opštine Prijepoljesr
dc.titleThe development of the Municipality of Prijepoljesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractБоровица, Марија; Попадић, Драго; Дољак, Дејан; Развој општине Пријепоље; Развој општине Пријепоље;
dc.citation.spage501
dc.citation.epage506
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1661/Popadić, Borovica, Doljak, 2012.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record