Now showing items 1-6 of 1

  глаголи говорења (1)
  комуникативна структура исказа (1)
  модални оквир исказа (1)
  оператор говорног поступка (1)
  пропозиција (1)
  функција метајезичких модификатора (1)