Now showing items 24-43 of 299

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Библиографија радова из морфологије и творбе речи (1950–2000) [1]
   Богдан Л. Дабић (1935-2007) [1]
   Буктети - буктати [1]
   Везник „пак“ у српском језику [1]
   Вештица - штрига "лептирица" [1]
   Вељко Брборић, Правопис и школа [1]
   Возможность трансформации субстантивных словосочетаний с генитивом материала в словосочетания с адъективным согласованным определением [1]
   Временска употреба конструкција на + акузатив и у + акузатив са именицама које значе годишње доба [1]
   Вукова Писменица и Мразовићева Славенска граматика [1]
   Глагол између рјечника и синтаксе [1]
   Глагол между словарем и синтаксисом [1]
   Глаголи говорења у функцији метајезичких модификатора [1]
   Глаголы и музыкаилипоупражняйся для того чтобы стать натренированным [1]
   Глиша Елезовић [1]
   Гордана Вушовић Радивојевић (24. фебруар 1934 - 5. април 2012) [1]
   Грађа за Речник САНУ – благо које треба сачувати (о дигитализацији листића) [1]
   Два наша јубилеја : Седамдесет пет година Нашег језика и шездесет година Института [1]
   Два сродна реченична конституента – допунски предикатив и предикативни атрибут [1]
   Двојаки облици глагола мрети/мријети [1]
   Деветнаести том Речника САНУ [1]