Now showing items 1-20 of 265

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   "Одредни придев у српскохрватском језику" : Осврт на чланак проф. С. Ристића [1]
   Basic principles of Mihailo Stevanović in presenting the units of lexical system [1]
   Expressive and Stylistic Usage of the Collective Nouns with the Suffix –ija [1]
   Features of the stereotype „mother“ based on the thesaurus dictionary of the contemporary serbian language [1]
   On Forms of Phytonym Nalep [1]
   Some characteristics of the adjectives with prefixes o- and po- in contemporary Serbian language [1]
   The Construction Pod+Assusative Witn The Temporal Meaning [1]
   The Meaning of Derived Abstract Nouns in the Serbian Language (based on the SANU and Matica Srpska Dictionaries) [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука II [1]
   Акценат изведених именица у српскохрватском књижевном језику [2]
   Акценат интернационализама у савременом српскохрватском књижевном jeзику [1]
   Акценат присвојних придева типа момков, очев, сестрин [1]
   Акценатски вид проклизе и енклизе у српскохрватском језику [1]
   Александар Белић и Институт за српски језик [1]
   Александр Белич и Институт сербского языка [1]
   Библиографија Ивана Поповића (1923–1961) [1]
   Библиографија Митра Пешикана [1]
   Библиографија радова из морфологије и творбе речи (1950–2000) [1]
   Богдан Л. Дабић (1935-2007) [1]