Now showing items 14-33 of 305

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука II [1]
   Акценат изведених именица у српскохрватском књижевном језику [2]
   Акценат интернационализама у савременом српскохрватском књижевном jeзику [1]
   Акценат присвојних придева типа момков, очев, сестрин [1]
   Акценатски вид проклизе и енклизе у српскохрватском језику [1]
   Александар Белић и Институт за српски језик [1]
   Александр Белич и Институт сербского языка [1]
   Библиографија Ивана Поповића (1923–1961) [1]
   Библиографија Митра Пешикана [1]
   Библиографија радова из морфологије и творбе речи (1950–2000) [1]
   Богдан Л. Дабић (1935-2007) [1]
   Буктети - буктати [1]
   Везник „пак“ у српском језику [1]
   Вештица - штрига "лептирица" [1]
   Вељко Брборић, Правопис и школа [1]
   Возможность трансформации субстантивных словосочетаний с генитивом материала в словосочетания с адъективным согласованным определением [1]
   Временска употреба конструкција на + акузатив и у + акузатив са именицама које значе годишње доба [1]
   Вукова Писменица и Мразовићева Славенска граматика [1]
   Глагол између рјечника и синтаксе [1]