Now showing items 78-97 of 584

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Verbal Semi-Calques of Turkish Origin in Serbian Standard Language [1]
   Аbоut sоme Рhraseologismеs with Lехеm glas (voiсе) In thе Serbian Languаgе [1]
   Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука II [1]
   Актуелни увиди у „врсте речи“ [1]
   Акценат изведених именица у српскохрватском књижевном језику [2]
   Акценат интернационализама у савременом српскохрватском књижевном jeзику [1]
   Акценат присвојних придева типа момков, очев, сестрин [1]
   Акценатски вид проклизе и енклизе у српскохрватском језику [1]
   Александар Белић и Институт за српски језик [1]
   Александр Белич и Институт сербского языка [1]
   Бараба — један европски дијалектизам [1]
   Беспослен или незапослен [1]
   Библиографија Ивана Поповића (1923–1961) [1]
   Библиографија Митра Пешикана [1]
   Библиографија радова из морфологије и творбе речи (1950–2000) [1]
   Библиографија радова проф. Мирослава Николића [1]
   Богдан Л. Дабић (1935-2007) [1]
   Богдан Терзић [1]