Show simple item record

dc.contributorRaković, Dejan
dc.contributorUskoković, Dragan
dc.creatorBalać, Igor
dc.creatorBugarski, Branko
dc.creatorĆosić, Irena
dc.creatorDramićanin, Miroslav
dc.creatorĐorđević, Drago
dc.creatorFilipović, Nenad D.
dc.creatorIgnjatović, Nenad
dc.creatorJanaćković, Đorđe
dc.creatorKojić, Miloš
dc.creatorManojlović, Verica
dc.creatorMarković, Zoran
dc.creatorObradović, Bojana
dc.creatorPajić Lijaković, Ivana
dc.creatorPavlović, Miodrag
dc.creatorPlavšić, Milenko
dc.creatorRaković, Dejan
dc.creatorRanković, Vladimir
dc.creatorStojanović, Boban
dc.creatorTrajković, Vladimir
dc.creatorUskoković, Dragan
dc.creatorUskoković, Petar S.
dc.creatorVeljković, Dejan
dc.creatorVlastelica, Ivo
dc.creatorVunjak Novaković, Gordana
dc.date.accessioned2017-06-10T15:45:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn9788680321233
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/121
dc.description.abstractPočetak XXI veka nesumnjivo je obeležen interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naporima istraživača u različitim oblastima nauke. Jedna od najizrazitijih tendencija ovog tipa uočava se u biomedicinskim istraživanjima, gde se združuju napori lekara, biologa, genetičara i biohemičara, s jedne strane, i biofizičara i inženjera, s druge strane – sa ciljem dubljeg razumevanja zdravlja i bolesti, i primene ovih saznanja u biomedicinskoj praksi, tako važnoj u svakodnevnom životu ljudi. Kao rezultat ovih svetskih trendova, u Srbiji već više godina na nekoliko fakulteta postoji nastava iz oblasti biomedicinskog inženjerstva, sa ciljem da osposobi inženjere ovih usmerenja za multidisciplinarno povezivanje znanja iz oblasti tehnike sa biomedicinskim znanjima. Jedan od bazičnih predmeta ovih usmerenja jesu Biomaterijali, kojima je i posvećen naš udžbenik, čiji je cilj da predstavi pregled teorije i prakse biomaterijala u biomedicinskoj nauci. Nauka o biomaterijalima je nesumnjivo najmultidisciplinarnija od svih nauka, jer zahteva ovladavanje znanjima iz mnogih oblasti nauke i tehnologije, inženjerstva i medicine, kako bi naučnici iz oblasti biomaterijala mogli da se uhvate u koštac sa ovom profesijom. Zato posle uvodnog dela, udžbenik iz Biomaterijala sadrži četiri celine: (I) Osnovni biomedicinski koncepti i reakcije organizma na biomaterijale, (II) Struktura, fizičko-mehanička karakterizacija i modeliranje biomaterijala i tkiva, (III) Savremeni biomaterijali i tehnologije, (IV) Perspektive biomaterijala i tehnologija, iza kojih slede Zadaci sa rešenjima, Ispitna test pitanja i Ispitna teorijska pitanja, koji pomažu studentima da lakše savladaju veoma obimno i kompleksno gradivo. Na kraju svakog poglavlja data su pitanja za rekapitulaciju, kao i spisak dopunske literature za opcionu detaljniju obradu pojedinih oblasti. Grupa od dvadeset četiri profesionalca sa univerziteta i naučnih instituta, pod okriljem Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, i Društva za istraživanje materijala Srbije (MRS Srbija) doprinela je pisanju ovog kapitalnog udžbenika o biomaterijalima, prvog do sada na srpskom jeziku. Mada uključivanje veće grupe autora nužno dovodi do stilske neujednačenosti, ipak je oblast biomaterijala toliko multidisciplinarna da je ovakav pristup bio neophodan, kako uostalom pokazuju slična svetska iskustva sa uključivanjem i preko pedeset autora. Ipak urednici su se potrudili da koliko je to moguće stilski i pedagoški ujednače udžbenik, kako bi bio korisna literatura za sve studente diplomskih, master i doktorskih studija iz biomedicinskog inženjerstva u Srbiji i okruženju.sr
dc.format(2010) -
dc.languagesr
dc.publisherBeograd : Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti; Društvo za istraživanje materijala
dc.rightsopenAccess
dc.subjectbiomaterials
dc.subjectmetallic biomaterials
dc.subjectceramic biomaterials
dc.subjectpolymeric biomaterials
dc.subjectcomposite biomaterials
dc.subjectbiodegradable polymers
dc.subjectimplants
dc.titleBiomaterijalisr
dc.typebook
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтојановић, Бобан; Балаћ, Игор; Бугарски, Бранко; Ћосић, Ирена; Драмићанин, Мирослав; Ђорђевић, Драго; Филиповић, Ненад Д.; Игњатовић, Ненад; Јанаћковић, Ђорђе; Којић, Милош; Манојловић, Верица; Марковић, Зоран; Обрадовић, Бојана; Пајић Лијаковић, Ивана; Павловић, Миодраг; Плавшић, Миленко; Раковић, Дејан; Ранковић, Владимир; Трајковић, Владимир; Ускоковић, Петар; Вељковић, Дејан; Властелица, Иво; Вуњак Новаковић, Гордана; Ускоковић, Драган; Биоматеријали; Биоматеријали;
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/121/9788680321233.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record