Show simple item record

Model of competitiveness of Čajetina Municipality as a tourist destination

dc.contributorГњатовић, Драгана
dc.creatorДенда, Стефан
dc.date.accessioned2017-09-18T16:26:38Z
dc.date.available2017-09-18T16:26:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2334-8267
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1066
dc.description.abstractОвај рад се бави оценом конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинације применом модела који су пласирали Crouch и Ritchie 1999. године. Овим моделом обухваћено је пет компоненти туристичке дестинације: кључни ресурси и атракције, фактори подршке, менаџмент дестинације и детерминанте које одређују и повећавају конкурентност (ситуациони услови). Модел обухвата 36 атрибута конкурентности дестинације који су груписани у оквиру наведених детерминанти. У конкретном примеру налазе се детерминанте које се односе на природне услове, културу, догађаје и забаву, супраструктуру, везе са емитивним тржиштима, инфраструктуру и приступачност, комуналне услуге, гостољубивост, предузетништво, политичку вољу, али и на локацију, безбедност, цене, међузависност дестинација, имиџ и носећи капацитет. Поред набројаних, oвај модел је инкорпорирао појам политике, планирања и развоја дестинације са издвојеним приоритетним пројектима у наредном периоду. Циљ овог рада је указивање на значај Чајетине и Златибора на туристичкоj мапи Србије.sr
dc.description.abstractThis paper deals with the competitiveness of Čajetina Municipality as a tourist destination by using model that is placed by Crouch and Ritchie in 1999. This model includes five components of tourist destination: key resources and attractions, support factors, destination management and determinants that define and enhance competitiveness (situational conditions). This model includes 36 attributes of destination competitiveness which are grouped within these determinants. In this particular example there are determinants which are related to natural conditions, culture, events and entertainment, suprastructure, relations with emissive markets, infrastructure and accessibility, utilities, hospitality, entrepreneurship, political will, but also include location, safety, prices, and interdependence of destinations, image and carrying capacity. In addition, this model incorporates the concept of policy, planning and destination development with separate priority projects in the future. The aim of this paper is to emphasize the importance of Čajetina and Zlatibor on the tourist map of Serbia.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherВрњачка Бања: Универзитет у Крагујевацу, Факултет за хотелијерство и туризамsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceХиТ менаџмент: Менаџмент у хотелијерству и туризмуsr
dc.subjectЧајетинаsr
dc.subjectтуристичка дестинацијаsr
dc.subjectконкурентностsr
dc.subjectпројектиsr
dc.subjectČajetinasr
dc.subjecttourist destinationsr
dc.subjectcompetitivenesssr
dc.subjectprojectssr
dc.titleМодел конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинацијеsr
dc.titleModel of competitiveness of Čajetina Municipality as a tourist destinationsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractDenda, Stefan; Model konkurentnosti opštine Čajetina kao turističke destinacije;
dc.rights.holderФакултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бањаsr
dc.citation.spage95
dc.citation.epage105
dc.citation.volume2
dc.citation.issue2
dc.identifier.cobiss206010636
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/3183/S. Denda - Model konkurentnosti opštine Čajetina kao turističke destinacije_01.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record