Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2021 (2)
2020 (1)
2019 (3)
2018 (2)
2013 (1)

Serbian Academy of Sciences and Arts, Project F-190

Link to this page

Serbian Academy of Sciences and Arts, Project F-190

Authors

Publications

Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen

Jelić, Dijana; Zeljković, Saša; Jugović, Dragana; Mentus, Slavko

(Elsevier BV, 2021)

TY - JOUR
AU - Jelić, Dijana
AU - Zeljković, Saša
AU - Jugović, Dragana
AU - Mentus, Slavko
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10533
AB - The oxide mixtures xCuO-(1-x) MoO3 were synthesized by gel-combustion procedure. The existence of phase mixture CuO + Cu3Mo2O9 and MoO3 + CuMoO4 in CuO-rich and MoO3 -rich composition region, respectively, were evidenced. The constant heating rate thermogravimetry in hydrogen atmosphere revealed that the reduction reactions proceed within the two clearly separated temperature regions. On the basis of mass changes, the mechanism of reduction processes was discussed. The measurements revealed considerable inhibition of CuO reduction by MoO3, and huge acceleration of MoO3 → MoO2 reduction step by copper. The particularities found in this system were commented in relation to our similar studies in NiO-MoO3 and CuO-WO3 systems. For particular composition, x = 0.5, existing preferably in form of a-CuMoO4, kinetic parameters of reduction were determined. The composition of oxide mixture influenced the particle size and morphology of resulting metallic Cu-Mo composites.
PB - Elsevier BV
T2 - International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
T1 - Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen
SP - 105480
VL - 96
DO - 10.1016/j.ijrmhm.2021.105480
ER - 
@article{
author = "Jelić, Dijana and Zeljković, Saša and Jugović, Dragana and Mentus, Slavko",
year = "2021",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10533",
abstract = "The oxide mixtures xCuO-(1-x) MoO3 were synthesized by gel-combustion procedure. The existence of phase mixture CuO + Cu3Mo2O9 and MoO3 + CuMoO4 in CuO-rich and MoO3 -rich composition region, respectively, were evidenced. The constant heating rate thermogravimetry in hydrogen atmosphere revealed that the reduction reactions proceed within the two clearly separated temperature regions. On the basis of mass changes, the mechanism of reduction processes was discussed. The measurements revealed considerable inhibition of CuO reduction by MoO3, and huge acceleration of MoO3 → MoO2 reduction step by copper. The particularities found in this system were commented in relation to our similar studies in NiO-MoO3 and CuO-WO3 systems. For particular composition, x = 0.5, existing preferably in form of a-CuMoO4, kinetic parameters of reduction were determined. The composition of oxide mixture influenced the particle size and morphology of resulting metallic Cu-Mo composites.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "International Journal of Refractory Metals and Hard Materials",
title = "Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen",
pages = "105480",
volume = "96",
doi = "10.1016/j.ijrmhm.2021.105480"
}
Jelić, D., Zeljković, S., Jugović, D.,& Mentus, S. (2021). Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen.
International Journal of Refractory Metals and Hard MaterialsElsevier BV., 96, 105480. 
https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105480
Jelić D, Zeljković S, Jugović D, Mentus S. Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2021;96:105480

Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen

Jelić, Dijana; Zeljković, Saša; Jugović, Dragana; Mentus, Slavko

(Elsevier BV, 2021)

TY - JOUR
AU - Jelić, Dijana
AU - Zeljković, Saša
AU - Jugović, Dragana
AU - Mentus, Slavko
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10534
AB - The oxide mixtures xCuO-(1-x) MoO3 were synthesized by gel-combustion procedure. The existence of phase mixture CuO + Cu3Mo2O9 and MoO3 + CuMoO4 in CuO-rich and MoO3 -rich composition region, respectively, were evidenced. The constant heating rate thermogravimetry in hydrogen atmosphere revealed that the reduction reactions proceed within the two clearly separated temperature regions. On the basis of mass changes, the mechanism of reduction processes was discussed. The measurements revealed considerable inhibition of CuO reduction by MoO3, and huge acceleration of MoO3 → MoO2 reduction step by copper. The particularities found in this system were commented in relation to our similar studies in NiO-MoO3 and CuO-WO3 systems. For particular composition, x = 0.5, existing preferably in form of a-CuMoO4, kinetic parameters of reduction were determined. The composition of oxide mixture influenced the particle size and morphology of resulting metallic Cu-Mo composites.
PB - Elsevier BV
T2 - International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
T1 - Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen
SP - 105480
VL - 96
DO - 10.1016/j.ijrmhm.2021.105480
ER - 
@article{
author = "Jelić, Dijana and Zeljković, Saša and Jugović, Dragana and Mentus, Slavko",
year = "2021",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10534",
abstract = "The oxide mixtures xCuO-(1-x) MoO3 were synthesized by gel-combustion procedure. The existence of phase mixture CuO + Cu3Mo2O9 and MoO3 + CuMoO4 in CuO-rich and MoO3 -rich composition region, respectively, were evidenced. The constant heating rate thermogravimetry in hydrogen atmosphere revealed that the reduction reactions proceed within the two clearly separated temperature regions. On the basis of mass changes, the mechanism of reduction processes was discussed. The measurements revealed considerable inhibition of CuO reduction by MoO3, and huge acceleration of MoO3 → MoO2 reduction step by copper. The particularities found in this system were commented in relation to our similar studies in NiO-MoO3 and CuO-WO3 systems. For particular composition, x = 0.5, existing preferably in form of a-CuMoO4, kinetic parameters of reduction were determined. The composition of oxide mixture influenced the particle size and morphology of resulting metallic Cu-Mo composites.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "International Journal of Refractory Metals and Hard Materials",
title = "Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen",
pages = "105480",
volume = "96",
doi = "10.1016/j.ijrmhm.2021.105480"
}
Jelić, D., Zeljković, S., Jugović, D.,& Mentus, S. (2021). Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen.
International Journal of Refractory Metals and Hard MaterialsElsevier BV., 96, 105480. 
https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105480
Jelić D, Zeljković S, Jugović D, Mentus S. Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2021;96:105480

Modelling and simulations of nanostructures

Pašti, Igor A.; Dobrota, Ana S.; Mentus, Slavko V.

(Belgrade : SASA, 2020)

TY - CONF
AU - Pašti, Igor A.
AU - Dobrota, Ana S.
AU - Mentus, Slavko V.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9252
AB - Напредак савремених технологија захтева фундаментално разумевање везе између структуре и својстава нових материјала. Методе
прорачуна и симулације показале су се као моћно средство у испитивању
ових веза, омогућавајући анализу система различитих нивоа сложености,
на различитим просторним и временским скалама, са жељеним саставом
и без икаквог ризика од контаминације. Штавише, константно повећање
рачунарских ресурса омогућило је примену неких од најнапреднијих метода
прорачуна на скали која превазилази суб-нанометарску (мали молекули и
кластери атома), која се обично сматра границом за ab initio прорачуне. Иако
се тачност таквих израчунавања приближава грешкама експеримента, овај
приступ такође омогућава (теоријску) претрагу великог броја система, што
није експериментално изводљиво, као и разумевање општих трендова који
су од великог значаја, како за теоретичаре тако и за експериментаторе. Овo
поглавље приказује искуства аутора у моделирању и симулацијама система
нанометарских димензија различите сложености, укључујући оксиде метала,
метале, угљеничне материјале, молекулске мреже и сложене каталитичке
системе.
AB - Advancements in contemporary technologies require deep
understanding of the link between the structure and properties of novel materials. Computational methods have been proven as a powerful tool in that quest,
allowing investigation of systems of various complexity and at different spatial and
temporal scales, with a desired composition and without any risk of contamination.
Moreover, constant increase of computational power allowed the application of
some of the most advanced computational methods at the scales which overcome
sub-nanometers (small molecules and clusters of atoms), usually considered as a
limit for first principles calculations. While the accuracy of such calculations reaches the experimental one, this approach also allows for the screening of a large number of systems, which is not experimentally feasible, and also the understanding of
general trends which is of great importance for both theoreticians and experimentalists. This text will cover author’s recent experiences in modelling and simulation
of nanoscale systems of different complexity, including metal oxides, metals, carbon
materials, molecular networks and complex catalytic systems.
PB - Belgrade : SASA
C3 - Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
T1 - Modelling and simulations of nanostructures
T1 - Моделирање и симулација наноструктура
SP - 251
EP - 282
ER - 
@conference{
author = "Pašti, Igor A. and Dobrota, Ana S. and Mentus, Slavko V.",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9252",
abstract = "Напредак савремених технологија захтева фундаментално разумевање везе између структуре и својстава нових материјала. Методе
прорачуна и симулације показале су се као моћно средство у испитивању
ових веза, омогућавајући анализу система различитих нивоа сложености,
на различитим просторним и временским скалама, са жељеним саставом
и без икаквог ризика од контаминације. Штавише, константно повећање
рачунарских ресурса омогућило је примену неких од најнапреднијих метода
прорачуна на скали која превазилази суб-нанометарску (мали молекули и
кластери атома), која се обично сматра границом за ab initio прорачуне. Иако
се тачност таквих израчунавања приближава грешкама експеримента, овај
приступ такође омогућава (теоријску) претрагу великог броја система, што
није експериментално изводљиво, као и разумевање општих трендова који
су од великог значаја, како за теоретичаре тако и за експериментаторе. Овo
поглавље приказује искуства аутора у моделирању и симулацијама система
нанометарских димензија различите сложености, укључујући оксиде метала,
метале, угљеничне материјале, молекулске мреже и сложене каталитичке
системе., Advancements in contemporary technologies require deep
understanding of the link between the structure and properties of novel materials. Computational methods have been proven as a powerful tool in that quest,
allowing investigation of systems of various complexity and at different spatial and
temporal scales, with a desired composition and without any risk of contamination.
Moreover, constant increase of computational power allowed the application of
some of the most advanced computational methods at the scales which overcome
sub-nanometers (small molecules and clusters of atoms), usually considered as a
limit for first principles calculations. While the accuracy of such calculations reaches the experimental one, this approach also allows for the screening of a large number of systems, which is not experimentally feasible, and also the understanding of
general trends which is of great importance for both theoreticians and experimentalists. This text will cover author’s recent experiences in modelling and simulation
of nanoscale systems of different complexity, including metal oxides, metals, carbon
materials, molecular networks and complex catalytic systems.",
publisher = "Belgrade : SASA",
journal = "Fascinating world of nanoscience and nanotechnology",
title = "Modelling and simulations of nanostructures, Моделирање и симулација наноструктура",
pages = "251-282"
}
Pašti, I. A., Dobrota, A. S.,& Mentus, S. V. (2020). Modelling and simulations of nanostructures.
Fascinating world of nanoscience and nanotechnologyBelgrade : SASA., null, 251-282. 
Pašti IA, Dobrota AS, Mentus SV. Modelling and simulations of nanostructures. Fascinating world of nanoscience and nanotechnology. 2020;:251-282

Supporting material for the article: Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V., Mentus, S., 2019. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 776, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246

Georgijević, Radovan; Vujković, Milica; Gutić, Sanjin; Aliefendić, Meho; Jugović, Dragana; Mitrić, Miodrag; Đokić, Veljko; Mentus, Slavko

(2019)

TY - BOOK
AU - Georgijević, Radovan
AU - Vujković, Milica
AU - Gutić, Sanjin
AU - Aliefendić, Meho
AU - Jugović, Dragana
AU - Mitrić, Miodrag
AU - Đokić, Veljko
AU - Mentus, Slavko
PY - 2019
UR - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5975
T2 - Journal of Alloys and Compounds
T1 - Supporting material for the article: Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V., Mentus, S., 2019. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 776, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246
ER - 
@misc{
author = "Georgijević, Radovan and Vujković, Milica and Gutić, Sanjin and Aliefendić, Meho and Jugović, Dragana and Mitrić, Miodrag and Đokić, Veljko and Mentus, Slavko",
year = "2019",
url = "http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5975",
journal = "Journal of Alloys and Compounds",
title = "Supporting material for the article: Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V., Mentus, S., 2019. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 776, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246"
}
Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V.,& Mentus, S. (2019). Supporting material for the article: Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V., Mentus, S., 2019. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 776, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246.
Journal of Alloys and Compounds, null. 
Georgijević R, Vujković M, Gutić S, Aliefendić M, Jugović D, Mitrić M, Đokić V, Mentus S. Supporting material for the article: Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V., Mentus, S., 2019. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds 776, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246. Journal of Alloys and Compounds. 2019;

The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution

Georgijević, Radovan; Vujković, Milica; Gutić, Sanjin; Aliefendić, Meho; Jugović, Dragana; Mitrić, Miodrag; Đokić, Veljko; Mentus, Slavko

(Elsevier, 2019)

TY - JOUR
AU - Georgijević, Radovan
AU - Vujković, Milica
AU - Gutić, Sanjin
AU - Aliefendić, Meho
AU - Jugović, Dragana
AU - Mitrić, Miodrag
AU - Đokić, Veljko
AU - Mentus, Slavko
PY - 2019
UR - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4569
AB - To contribute to the knowledge on the influence of synthesis procedure on the intercalation kinetics of lithium ions into phospho-olivines, LiFePO4/C composite samples (LFPC) were synthesized in two ways, the first one in a sol-gel procedure (SG), and the other in a solid-state reaction (SS). The X-ray diffractograms (XRD) of both samples overlapped with that of pure LiFePO4, taken from the crystallographic database. Scanning electron microscopy pictures indicated the high degree of interparticle sintering, which caused a considerable agglomerate growth. The results of potentiodynamic measurements in aqueous LiNO3 solution revealed that for SS sample, three times higher initial capacity from that of SG one, (amounting to 74 mAh g−1 at 5 mV s−1). However, capacity fade on rising scan rate is much more expressed for SS sample than for SG one. We suggest that a different degree of material utilization due to the incomplete coverage of olivine particles by carbon explains this difference. The technique of separation of diffusion and capacitance currents was applied in a kinetic analysis, but it was shown to be inappropriate. We suggest the inapplicability of classic CV theory to the intercalation system accompanied by phase transition. Instead, a model of ohmic resistance determination of process kinetics was considered. LFPC-SS sample delivers three times larger capacity in LiNO3, amounting to 74 mAh g−1 at 1 mV s−1.
PB - Elsevier
T2 - Journal of Alloys and Compounds
T1 - The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution
SP - 475
EP - 485
VL - 776
DO - 10.1016/j.jallcom.2018.10.246
ER - 
@article{
author = "Georgijević, Radovan and Vujković, Milica and Gutić, Sanjin and Aliefendić, Meho and Jugović, Dragana and Mitrić, Miodrag and Đokić, Veljko and Mentus, Slavko",
year = "2019",
url = "http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4569",
abstract = "To contribute to the knowledge on the influence of synthesis procedure on the intercalation kinetics of lithium ions into phospho-olivines, LiFePO4/C composite samples (LFPC) were synthesized in two ways, the first one in a sol-gel procedure (SG), and the other in a solid-state reaction (SS). The X-ray diffractograms (XRD) of both samples overlapped with that of pure LiFePO4, taken from the crystallographic database. Scanning electron microscopy pictures indicated the high degree of interparticle sintering, which caused a considerable agglomerate growth. The results of potentiodynamic measurements in aqueous LiNO3 solution revealed that for SS sample, three times higher initial capacity from that of SG one, (amounting to 74 mAh g−1 at 5 mV s−1). However, capacity fade on rising scan rate is much more expressed for SS sample than for SG one. We suggest that a different degree of material utilization due to the incomplete coverage of olivine particles by carbon explains this difference. The technique of separation of diffusion and capacitance currents was applied in a kinetic analysis, but it was shown to be inappropriate. We suggest the inapplicability of classic CV theory to the intercalation system accompanied by phase transition. Instead, a model of ohmic resistance determination of process kinetics was considered. LFPC-SS sample delivers three times larger capacity in LiNO3, amounting to 74 mAh g−1 at 1 mV s−1.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Alloys and Compounds",
title = "The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution",
pages = "475-485",
volume = "776",
doi = "10.1016/j.jallcom.2018.10.246"
}
Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V.,& Mentus, S. (2019). The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution.
Journal of Alloys and CompoundsElsevier., 776, 475-485. 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246
Georgijević R, Vujković M, Gutić S, Aliefendić M, Jugović D, Mitrić M, Đokić V, Mentus S. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds. 2019;776:475-485
3
6
6

The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution

Georgijević, Radovan; Vujković, Milica; Gutić, Sanjin; Aliefendić, Meho; Jugović, Dragana; Mitrić, Miodrag; Đokić, Veljko; Mentus, Slavko

(Elsevier, 2019)

TY - JOUR
AU - Georgijević, Radovan
AU - Vujković, Milica
AU - Gutić, Sanjin
AU - Aliefendić, Meho
AU - Jugović, Dragana
AU - Mitrić, Miodrag
AU - Đokić, Veljko
AU - Mentus, Slavko
PY - 2019
UR - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4568
AB - To contribute to the knowledge on the influence of synthesis procedure on the intercalation kinetics of lithium ions into phospho-olivines, LiFePO4/C composite samples (LFPC) were synthesized in two ways, the first one in a sol-gel procedure (SG), and the other in a solid-state reaction (SS). The X-ray diffractograms (XRD) of both samples overlapped with that of pure LiFePO4, taken from the crystallographic database. Scanning electron microscopy pictures indicated the high degree of interparticle sintering, which caused a considerable agglomerate growth. The results of potentiodynamic measurements in aqueous LiNO3 solution revealed that for SS sample, three times higher initial capacity from that of SG one, (amounting to 74 mAh g−1 at 5 mV s−1). However, capacity fade on rising scan rate is much more expressed for SS sample than for SG one. We suggest that a different degree of material utilization due to the incomplete coverage of olivine particles by carbon explains this difference. The technique of separation of diffusion and capacitance currents was applied in a kinetic analysis, but it was shown to be inappropriate. We suggest the inapplicability of classic CV theory to the intercalation system accompanied by phase transition. Instead, a model of ohmic resistance determination of process kinetics was considered. LFPC-SS sample delivers three times larger capacity in LiNO3, amounting to 74 mAh g−1 at 1 mV s−1.
PB - Elsevier
T2 - Journal of Alloys and Compounds
T1 - The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution
SP - 475
EP - 485
VL - 776
DO - 10.1016/j.jallcom.2018.10.246
ER - 
@article{
author = "Georgijević, Radovan and Vujković, Milica and Gutić, Sanjin and Aliefendić, Meho and Jugović, Dragana and Mitrić, Miodrag and Đokić, Veljko and Mentus, Slavko",
year = "2019",
url = "http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838818339185, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4568",
abstract = "To contribute to the knowledge on the influence of synthesis procedure on the intercalation kinetics of lithium ions into phospho-olivines, LiFePO4/C composite samples (LFPC) were synthesized in two ways, the first one in a sol-gel procedure (SG), and the other in a solid-state reaction (SS). The X-ray diffractograms (XRD) of both samples overlapped with that of pure LiFePO4, taken from the crystallographic database. Scanning electron microscopy pictures indicated the high degree of interparticle sintering, which caused a considerable agglomerate growth. The results of potentiodynamic measurements in aqueous LiNO3 solution revealed that for SS sample, three times higher initial capacity from that of SG one, (amounting to 74 mAh g−1 at 5 mV s−1). However, capacity fade on rising scan rate is much more expressed for SS sample than for SG one. We suggest that a different degree of material utilization due to the incomplete coverage of olivine particles by carbon explains this difference. The technique of separation of diffusion and capacitance currents was applied in a kinetic analysis, but it was shown to be inappropriate. We suggest the inapplicability of classic CV theory to the intercalation system accompanied by phase transition. Instead, a model of ohmic resistance determination of process kinetics was considered. LFPC-SS sample delivers three times larger capacity in LiNO3, amounting to 74 mAh g−1 at 1 mV s−1.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Alloys and Compounds",
title = "The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution",
pages = "475-485",
volume = "776",
doi = "10.1016/j.jallcom.2018.10.246"
}
Georgijević, R., Vujković, M., Gutić, S., Aliefendić, M., Jugović, D., Mitrić, M., Đokić, V.,& Mentus, S. (2019). The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution.
Journal of Alloys and CompoundsElsevier., 776, 475-485. 
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.246
Georgijević R, Vujković M, Gutić S, Aliefendić M, Jugović D, Mitrić M, Đokić V, Mentus S. The influence of synthesis conditions on the redox behaviour of LiFePO4 in aqueous solution. Journal of Alloys and Compounds. 2019;776:475-485
3
6
6

Sunlight-driven Photocatalytic and Photo-electrochemical Activity of ZnO/SnO2 Composite

Marković, Smilja; Stojković Simatović, Ivana; Stanković, Ana; Škapin, Srečo Davor; Mančić, Lidija; Mentus, Slavko; Uskoković, Dragan

(Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018)

TY - CONF
AU - Marković, Smilja
AU - Stojković Simatović, Ivana
AU - Stanković, Ana
AU - Škapin, Srečo Davor
AU - Mančić, Lidija
AU - Mentus, Slavko
AU - Uskoković, Dragan
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3631
AB - Due to their high photoactivity, photostability, chemical inertness, simple syntheses procedures as well as low cost, semiconductor materials such as TiO2, ZnO, V2O5, and SnO2, are recognized as materials with a great potential for photoelectrochemical and photocatalytic applications. In particular, they can be used as photoanode in the process of photoelectrolysis of water, or to initiate decomposition of different organic or biological pollutants in water under light irradiation. Which wavelength of light will be absorbed depends on the semiconductor band gap; semiconductors with a wide band gap (> 3 eV) can absorb light in the UV range only, while those with a narrow band gap (< 3 eV) can be activated by visible light. Current trend in photo(electro)catalysis is to develop efficient semiconductors which can be activated by absorbing natural sunlight. During the years, various approaches have been developed to modify optical properties of semiconductors thus to be capable to absorb sunlight, for example: the incorporation of transition metal ions or defects into the crystal structure, the particles’ surface sensitization, hydrogenation, coupling of semiconductors with different band gap energies, etc.
PB - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts
C3 - Program and Book of Abstracts / First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia
T1 - Sunlight-driven Photocatalytic and Photo-electrochemical Activity of ZnO/SnO2 Composite
SP - 151
EP - 153
ER - 
@conference{
author = "Marković, Smilja and Stojković Simatović, Ivana and Stanković, Ana and Škapin, Srečo Davor and Mančić, Lidija and Mentus, Slavko and Uskoković, Dragan",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3631",
abstract = "Due to their high photoactivity, photostability, chemical inertness, simple syntheses procedures as well as low cost, semiconductor materials such as TiO2, ZnO, V2O5, and SnO2, are recognized as materials with a great potential for photoelectrochemical and photocatalytic applications. In particular, they can be used as photoanode in the process of photoelectrolysis of water, or to initiate decomposition of different organic or biological pollutants in water under light irradiation. Which wavelength of light will be absorbed depends on the semiconductor band gap; semiconductors with a wide band gap (> 3 eV) can absorb light in the UV range only, while those with a narrow band gap (< 3 eV) can be activated by visible light. Current trend in photo(electro)catalysis is to develop efficient semiconductors which can be activated by absorbing natural sunlight. During the years, various approaches have been developed to modify optical properties of semiconductors thus to be capable to absorb sunlight, for example: the incorporation of transition metal ions or defects into the crystal structure, the particles’ surface sensitization, hydrogenation, coupling of semiconductors with different band gap energies, etc.",
publisher = "Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Program and Book of Abstracts / First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia",
title = "Sunlight-driven Photocatalytic and Photo-electrochemical Activity of ZnO/SnO2 Composite",
pages = "151-153"
}
Marković, S., Stojković Simatović, I., Stanković, A., Škapin, S. D., Mančić, L., Mentus, S.,& Uskoković, D. (2018). Sunlight-driven Photocatalytic and Photo-electrochemical Activity of ZnO/SnO2 Composite.
Program and Book of Abstracts / First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, SerbiaBelgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts., null, 151-153. 
Marković S, Stojković Simatović I, Stanković A, Škapin SD, Mančić L, Mentus S, Uskoković D. Sunlight-driven Photocatalytic and Photo-electrochemical Activity of ZnO/SnO2 Composite. Program and Book of Abstracts / First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia. 2018;:151-153

Synthesis, characterization and electrochemical properties of Na0.44MnO2 in NaNO3 and LiNO3 aqueous solution

Gezović, Aleksandra; Vujković, Milica; Jugović, Dragana; Janković Častvan, Ivona; Stojković Simatović, Ivana; Mentus, Slavko

(Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia, 2018)

TY - CONF
AU - Gezović, Aleksandra
AU - Vujković, Milica
AU - Jugović, Dragana
AU - Janković Častvan, Ivona
AU - Stojković Simatović, Ivana
AU - Mentus, Slavko
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4562
AB - Na0.44MnO2 synthesized by glycine-nitrate method (GNM) was described in
this paper and it was characterized by X-ray powder diffraction (XRD) and
field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM). Electrochemical
performances of Na0.44MnO2 were studied by cycling voltammetry (CV) at
various scan rates in NaNO3 and LiNO3 aqueous solutions in order to
compare the intercalation/deintercalation kinetics of Li+ and Na+ ions. The
initial discharge capacity was found to be 27.1 and 27.44 in the aqueous
solution of NaNO3 and LiNO3, respectively, and after 30 cycles its values
increased for 12% in both electrolytes.
PB - Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia
C3 - Physical Chemistry 2018 : proceedings. Vol. 1 / 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018
T1 - Synthesis, characterization and electrochemical properties of Na0.44MnO2 in NaNO3 and LiNO3 aqueous solution
SP - 407
EP - 410
ER - 
@conference{
author = "Gezović, Aleksandra and Vujković, Milica and Jugović, Dragana and Janković Častvan, Ivona and Stojković Simatović, Ivana and Mentus, Slavko",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4562",
abstract = "Na0.44MnO2 synthesized by glycine-nitrate method (GNM) was described in
this paper and it was characterized by X-ray powder diffraction (XRD) and
field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM). Electrochemical
performances of Na0.44MnO2 were studied by cycling voltammetry (CV) at
various scan rates in NaNO3 and LiNO3 aqueous solutions in order to
compare the intercalation/deintercalation kinetics of Li+ and Na+ ions. The
initial discharge capacity was found to be 27.1 and 27.44 in the aqueous
solution of NaNO3 and LiNO3, respectively, and after 30 cycles its values
increased for 12% in both electrolytes.",
publisher = "Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia",
journal = "Physical Chemistry 2018 : proceedings. Vol. 1 / 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018",
title = "Synthesis, characterization and electrochemical properties of Na0.44MnO2 in NaNO3 and LiNO3 aqueous solution",
pages = "407-410"
}
Gezović, A., Vujković, M., Jugović, D., Janković Častvan, I., Stojković Simatović, I.,& Mentus, S. (2018). Synthesis, characterization and electrochemical properties of Na0.44MnO2 in NaNO3 and LiNO3 aqueous solution.
Physical Chemistry 2018 : proceedings. Vol. 1 / 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia., null, 407-410. 
Gezović A, Vujković M, Jugović D, Janković Častvan I, Stojković Simatović I, Mentus S. Synthesis, characterization and electrochemical properties of Na0.44MnO2 in NaNO3 and LiNO3 aqueous solution. Physical Chemistry 2018 : proceedings. Vol. 1 / 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 24-28, 2018. 2018;:407-410

The LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions

Vujković, Milica; Jugović, Dragana; Mitrić, Miodrag; Stojković, Ivana; Cvjetićanin, Nikola; Mentus, Slavko

(Elsevier, 2013)

TY - JOUR
AU - Vujković, Milica
AU - Jugović, Dragana
AU - Mitrić, Miodrag
AU - Stojković, Ivana
AU - Cvjetićanin, Nikola
AU - Mentus, Slavko
PY - 2013
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/384
AB - The nitrate-(glycine + malonic acid)-assisted gel-combustion process, followed by a heat treatment at 750 °C under reductive atmosphere, was used as a fast and effective way to synthesize vanadium doped olivine incorporated in carbon matrix, of general formula LiFe(1−x)VxPO4/C. The two-phased Rietveld refinement confirmed that vanadium incorporation into olivine structure was complete. The heating under reduction atmosphere caused the formation of iron phosphide to some extent, the concentration was determined by Rietveld analysis. The capacity and rate capability of these composites were tested by both cyclic voltammetry and galvanostatic cycling. Specifically, the average discharging capacities of the composite with x = 0.055, determined in an saturated aqueous LiNO3 solution equilibrated with air, at the rates of 1, 10 and 100 C, amounted to 91, 73 and 35 mAh g−1, respectively, with no perceivable capacity fade.
PB - Elsevier
T2 - Electrochimica Acta
T1 - The LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions
SP - 835
EP - 842
VL - 109
DO - 10.1016/j.electacta.2013.07.219
ER - 
@article{
author = "Vujković, Milica and Jugović, Dragana and Mitrić, Miodrag and Stojković, Ivana and Cvjetićanin, Nikola and Mentus, Slavko",
year = "2013",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/384",
abstract = "The nitrate-(glycine + malonic acid)-assisted gel-combustion process, followed by a heat treatment at 750 °C under reductive atmosphere, was used as a fast and effective way to synthesize vanadium doped olivine incorporated in carbon matrix, of general formula LiFe(1−x)VxPO4/C. The two-phased Rietveld refinement confirmed that vanadium incorporation into olivine structure was complete. The heating under reduction atmosphere caused the formation of iron phosphide to some extent, the concentration was determined by Rietveld analysis. The capacity and rate capability of these composites were tested by both cyclic voltammetry and galvanostatic cycling. Specifically, the average discharging capacities of the composite with x = 0.055, determined in an saturated aqueous LiNO3 solution equilibrated with air, at the rates of 1, 10 and 100 C, amounted to 91, 73 and 35 mAh g−1, respectively, with no perceivable capacity fade.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Electrochimica Acta",
title = "The LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions",
pages = "835-842",
volume = "109",
doi = "10.1016/j.electacta.2013.07.219"
}
Vujković, M., Jugović, D., Mitrić, M., Stojković, I., Cvjetićanin, N.,& Mentus, S. (2013). The LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions.
Electrochimica ActaElsevier., 109, 835-842. 
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.07.219
Vujković M, Jugović D, Mitrić M, Stojković I, Cvjetićanin N, Mentus S. The LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions. Electrochimica Acta. 2013;109:835-842
19
23
22