Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2020 (1)
2015 (1)
Version

Radetić, Tamara

Link to this page

Authority KeyName Variants
4d46e5b3-1bb1-4213-b315-79b030b39850
 • Radetić, Tamara (2)
Projects

Author's Bibliography

Atomistic and crystallographic phenomena during nanograin island shrinkage

Radetić, Tamara

(Belgrade : SASA, 2020)

TY - CONF
AU - Radetić, Tamara
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9251
AB - Међуповршине, односно границе зрна, имају кључну улогу у
дефинисању јединствених својстава металних материјала са нанокристалном
као и микроструктуром ултрафиних зрна. Услед ефекта мале величине,
атомска структура и покретљивост граница зрна одређују стабилност
нанокристалне микроструктуре. У овом прилогу је дат приказ феномена
који се односе на механизам и кинетику миграције граница зрна у танким
филмовима злата под утицајем капиларних сила. Контракција циркуларних
нанозрна у танким филмовима тзв. мазед бикристалне морфологије –
поликристалне структуре у којој су присутне само две оријентације зрна
– на повишеним температурама карактеризована је in situ електронском
микроскопијом, конвенционалном и високе резолуције. Карактеризација
је указала да је висок степен анизотропије својствен нанозрнима, односно
изражена склоност ка образовању пљосни (фацета) на одређеним типовима
кристалографских равни са ниским Милеровим индексима. Утврђено је да
механизам миграције пљосни укључује колективно кретање атома, односно,
регруписање атома са померајима мањим од параметра кристалне решетке,
клизање и миграцију степеница. In situ микроскопија високе резолуције
је показала да је миграција контролисана нуклеацијом и пропагацијом
степеница и дисконекција, тј. дефеката који поред компоненте степенице
имају и дислокациону компоненту, како латерално тако и у правцу
перпендикуларном на површину филма. Непостојна кинетика контакције
је у сагласности са механизмом миграције контролисаним нуклеацијом
степеница. Детаљна анализа дефеката на међуповршинама показала је
присуство степеница различитих висина и дислокационог садржаја. Висина
степенице/дисконекције ограничава њену мобилност у {110} филмовима,
док такав утицај није запажен у {111} филмовима. У току контракције није
примећена ротација зрна.
AB - Nanocrystalline and ultrafine-grained metallic materials are
considered to be interface-controlled as key factors in determining their unique
properties are associated with grain boundaries. Due to the small size effect, atomic structure and mobility of grain boundaries have an important influence on the
stability of a nanocrystalline structure. In this contribution, the phenomena related to the mechanism and kinetics of capillary driven grain boundary migration
in thin Au films are reviewed. The shrinking of island grains in {110} and {111}
mazed bicrystal thin films at elevated temperatures was observed by conventional
and high-resolution in situ electron microscopy. Measurements of grain boundary
anisotropy showed the preference for low index facets. Observed migration mechanisms of the facets involve collective motion of the atoms such as regrouping by
atomic shuffles, glide and step migration. In situ HREM revealed that the facet
migration is controlled by the nucleation and propagation of the steps/disconnections - by lateral motion as well as the propagation of buried steps perpendicular to
the film surface. The erratic kinetic of grain shrinkage is consistent with migration
mechanisms controlled by the step nucleation. Detailed analysis of the interfacial
defects showed a range of step heights and dislocation contents. The step height
limits the mobility of steps/disconnections in {110} films, while no such influence
was observed in {111} films. There was no measurable grain rotation during the
grain shrinkage.
PB - Belgrade : SASA
C3 - Fascinating world of nanoscience and nanotechnology
T1 - Atomistic and crystallographic phenomena during nanograin island shrinkage
T1 - Атомистички и кристалографски феномени при контракцији нанозрна
SP - 221
EP - 249
ER - 
@conference{
author = "Radetić, Tamara",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9251",
abstract = "Међуповршине, односно границе зрна, имају кључну улогу у
дефинисању јединствених својстава металних материјала са нанокристалном
као и микроструктуром ултрафиних зрна. Услед ефекта мале величине,
атомска структура и покретљивост граница зрна одређују стабилност
нанокристалне микроструктуре. У овом прилогу је дат приказ феномена
који се односе на механизам и кинетику миграције граница зрна у танким
филмовима злата под утицајем капиларних сила. Контракција циркуларних
нанозрна у танким филмовима тзв. мазед бикристалне морфологије –
поликристалне структуре у којој су присутне само две оријентације зрна
– на повишеним температурама карактеризована је in situ електронском
микроскопијом, конвенционалном и високе резолуције. Карактеризација
је указала да је висок степен анизотропије својствен нанозрнима, односно
изражена склоност ка образовању пљосни (фацета) на одређеним типовима
кристалографских равни са ниским Милеровим индексима. Утврђено је да
механизам миграције пљосни укључује колективно кретање атома, односно,
регруписање атома са померајима мањим од параметра кристалне решетке,
клизање и миграцију степеница. In situ микроскопија високе резолуције
је показала да је миграција контролисана нуклеацијом и пропагацијом
степеница и дисконекција, тј. дефеката који поред компоненте степенице
имају и дислокациону компоненту, како латерално тако и у правцу
перпендикуларном на површину филма. Непостојна кинетика контакције
је у сагласности са механизмом миграције контролисаним нуклеацијом
степеница. Детаљна анализа дефеката на међуповршинама показала је
присуство степеница различитих висина и дислокационог садржаја. Висина
степенице/дисконекције ограничава њену мобилност у {110} филмовима,
док такав утицај није запажен у {111} филмовима. У току контракције није
примећена ротација зрна., Nanocrystalline and ultrafine-grained metallic materials are
considered to be interface-controlled as key factors in determining their unique
properties are associated with grain boundaries. Due to the small size effect, atomic structure and mobility of grain boundaries have an important influence on the
stability of a nanocrystalline structure. In this contribution, the phenomena related to the mechanism and kinetics of capillary driven grain boundary migration
in thin Au films are reviewed. The shrinking of island grains in {110} and {111}
mazed bicrystal thin films at elevated temperatures was observed by conventional
and high-resolution in situ electron microscopy. Measurements of grain boundary
anisotropy showed the preference for low index facets. Observed migration mechanisms of the facets involve collective motion of the atoms such as regrouping by
atomic shuffles, glide and step migration. In situ HREM revealed that the facet
migration is controlled by the nucleation and propagation of the steps/disconnections - by lateral motion as well as the propagation of buried steps perpendicular to
the film surface. The erratic kinetic of grain shrinkage is consistent with migration
mechanisms controlled by the step nucleation. Detailed analysis of the interfacial
defects showed a range of step heights and dislocation contents. The step height
limits the mobility of steps/disconnections in {110} films, while no such influence
was observed in {111} films. There was no measurable grain rotation during the
grain shrinkage.",
publisher = "Belgrade : SASA",
journal = "Fascinating world of nanoscience and nanotechnology",
title = "Atomistic and crystallographic phenomena during nanograin island shrinkage, Атомистички и кристалографски феномени при контракцији нанозрна",
pages = "221-249"
}
Radetić, T. (2020). Атомистички и кристалографски феномени при контракцији нанозрна.
Fascinating world of nanoscience and nanotechnologyBelgrade : SASA., 221-249.
Radetić T. Атомистички и кристалографски феномени при контракцији нанозрна. Fascinating world of nanoscience and nanotechnology. 2020;:221-249
Radetić Tamara, "Атомистички и кристалографски феномени при контракцији нанозрна" (2020):221-249

Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing

Jovanović, Dragana J.; Dugandžić, Ivan; Ćirić Marjanović, Gordana; Radetić, Tamara; Ahrenkiel, Scott P.; Milošević, Olivera; Nedeljković, Jovan; Šaponjić, Zoran; Mančić, Lidija

(Elsevier, 2015)

TY - JOUR
AU - Jovanović, Dragana J.
AU - Dugandžić, Ivan
AU - Ćirić Marjanović, Gordana
AU - Radetić, Tamara
AU - Ahrenkiel, Scott P.
AU - Milošević, Olivera
AU - Nedeljković, Jovan
AU - Šaponjić, Zoran
AU - Mančić, Lidija
PY - 2015
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3523
AB - We report on the possibility to build hierarchically organized three-dimensional (3D) titania spherical particles having high surface-to-volume-ratio, by aerosol processing of nanotubular building blocks. Morphology and crystal structure of titania based spherical assemblies, obtained in the temperature range from 150 to 650°C, were characterized by means of scanning and transmission electron microscopy, x-ray powder diffraction and Raman spectroscopy. Initial shape of 1D building units, nanotubes, was well preserved in the spherical assemblies processed at 150 and 450°C. Processing at 650°C resulted in a collapse of the nanotubular building blocks and formation of the assemblies of irregularly shaped TiO2 nanoparticles. Structural analysis revealed several phase transitions in titania spherical assemblies in course with the temperature increase indicating possibility of in-situ phase composition adjustment during aerosol processing. © 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.
PB - Elsevier
T2 - Ceramics International
T1 - Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing
SP - 14754
EP - 14759
VL - 41
IS - 10, Part B
DO - 10.1016/j.ceramint.2015.07.205
ER - 
@article{
author = "Jovanović, Dragana J. and Dugandžić, Ivan and Ćirić Marjanović, Gordana and Radetić, Tamara and Ahrenkiel, Scott P. and Milošević, Olivera and Nedeljković, Jovan and Šaponjić, Zoran and Mančić, Lidija",
year = "2015",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3523",
abstract = "We report on the possibility to build hierarchically organized three-dimensional (3D) titania spherical particles having high surface-to-volume-ratio, by aerosol processing of nanotubular building blocks. Morphology and crystal structure of titania based spherical assemblies, obtained in the temperature range from 150 to 650°C, were characterized by means of scanning and transmission electron microscopy, x-ray powder diffraction and Raman spectroscopy. Initial shape of 1D building units, nanotubes, was well preserved in the spherical assemblies processed at 150 and 450°C. Processing at 650°C resulted in a collapse of the nanotubular building blocks and formation of the assemblies of irregularly shaped TiO2 nanoparticles. Structural analysis revealed several phase transitions in titania spherical assemblies in course with the temperature increase indicating possibility of in-situ phase composition adjustment during aerosol processing. © 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Ceramics International",
title = "Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing",
pages = "14754-14759",
volume = "41",
number = "10, Part B",
doi = "10.1016/j.ceramint.2015.07.205"
}
Jovanović, D. J., Dugandžić, I., Ćirić Marjanović, G., Radetić, T., Ahrenkiel, S. P., Milošević, O., Nedeljković, J., Šaponjić, Z.,& Mančić, L. (2015). Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing.
Ceramics InternationalElsevier., 41(10, Part B), 14754-14759.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.07.205
Jovanović DJ, Dugandžić I, Ćirić Marjanović G, Radetić T, Ahrenkiel SP, Milošević O, Nedeljković J, Šaponjić Z, Mančić L. Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing. Ceramics International. 2015;41(10, Part B):14754-14759
Jovanović Dragana J., Dugandžić Ivan, Ćirić Marjanović Gordana, Radetić Tamara, Ahrenkiel Scott P., Milošević Olivera, Nedeljković Jovan, Šaponjić Zoran, Mančić Lidija, "Spherical assemblies of titania nanotubes generated through aerosol processing" 41, no. 10, Part B (2015):14754-14759,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.07.205 .
1
2
2
2